2011. november 2., szerda

Albums - 1st Live Concert 'The Real' (2007.02.08 concert album(Korea))

2007.02.08 concert album(Korea) - 1st Live Concert 'The Real'

    01 B I G B A N G - 빅뱅 (Big Bang)
    02 V.I.P. - 빅뱅 (Big Bang)
    03 My Girl - 태양 & 지드래곤 & 탑(TaeYang & G-Dragon & T.O.P.)
    04 눈물뿐인 바보 (A Fools Only Tear) - 빅뱅 (Big Bang)
    05 We Belong Together - 지드래곤 & 탑 feat. 박봄 (G-Dragon & T.O.P. feat. Park Bom)
    06 Forever With You - 지드래곤 & 탑 feat. 박봄 (G-Dragon & T.O.P. feat. Park Bom)
    07 웃어본다 (Trying To Laugh) - 대성 (DaeSung)
    08 Big Boy - 탑 (T.O.P.)
    09 다음날 (Next day) - 승리 (SeungRi)
    10 She Can't Get Enough - 빅뱅 (Big Bang)
    11 Dirty Cash - 빅뱅 (Big Bang)
    12 This Love - 지드래곤 (G-Dragon)
    13 La la la - 빅뱅 (Big Bang)
    14 Goodbye Baby - 빅뱅 (Big Bang)
    15 흔들어 (Shake It) - 빅뱅 (Big Bang)
    16 Dirty cash (for fan - original track) - 빅뱅 (Big Bang)

RAR FILE: MEDIAIFRE

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése